předseda
Jiří TRÁVNÍK
Mobil: 602 764 238
E-mail: jtrava555@gmail.com

provozní manažerka
Ivana TRÁVNÍKOVÁ
Mobil: 723 831 822
E-mail: travnikova.ivana@gmail.com


muži trenér
Václav ŘEHÁK
Mobil: 603 539 956
E-mail: rehakvaclav@gmail.com

muži vedoucí
Roman KOLANDA st.
Mobil: 602 255 034
E-mail: rkolanda@upcmail.cz


dorost trenér
Jiří TRÁVNÍK
Mobil: 602 764 238
E-mail: jtrava555@gmail.com

dorost vedoucí
Roman KOLANDA st.
Mobil: 602 255 034
E-mail: rkolanda@upcmail.cz


starší žáci trenéři
Vojta KOLÁŘ
Mobil: 607 243 656
E-mail: kolar.vj@gmail.com

Daniel FEUEREISEL
Mobil: 777 252 085
E-mail: daniel.feuereisel@gmail.com


mladší žáci trenér
Petr TRONÍČEK
Mobil: 731 597 354
E-mail: petr.tronicek@gmail.com


přípravka trenéři
Radek KOLANDA
Mobil: 721 505 994
E-mail: kolanda.radek@seznam.cz

Jiří BUREŠ
Mobil: 608 366 223
E-mail: jirkic@kontrs.cz

přípravka vedoucí
Tereza ŠEVČÍKOVÁ
Mobil: 605 765 811
E-mail: tede@seznam.cz


benjamínci trenér
Rudolf ŠEVČÍK
Mobil: 737 764 992
E-mail: rudolf.sevcik@vscht.cz

benjamínci vedoucí
Tereza ŠEVČÍKOVÁ
Mobil: 605 765 811
E-mail: tede@seznam.cz


kroužek ZŠ Smolkova trenér
Rudolf ŠEVČÍK
Mobil: 737 764 992
E-mail: rudolf.sevcik@vscht.cz

Základní informace

Název klubu: President z.s.
Rok založení: 1997
 IČ:  65996470
 DIČ:  CZ65996470
 Banka:  KB 19-9203060207/0100
 Klubové barvy:  červená a černá

Záznam ve Spolkovém rejstříku
Naše stanovy

Web: www.hcpresident.cz
FB: President Hockey Club

Platby

Příspěvky

členské příspěvky klubu   2000,-Kč / pololetí (zaplatit do konce února; září)

příspěvky kroužku   900,-Kč / pololetí (zaplatit do konce února; září)

členský příspěvek nehrajících členů   300,-Kč / rok (zaplatit do konce února)

Komerční banka: 19-9203060207/0100

Variabilní symbol

11    členské příspěvky klubu

22    členské příspěvky kroužku

33    soustředění

44    příměstský tábor

55    klubové oblečení   

Specifický symbol: rodné číslo

Historie

President a jeho vznik

V roce 1997 se Jiří Trávník (odchovanec HC Hostivař, který později přestoupil do SK Slavia Praha) rozhodl, že založí nový klub pozemního hokeje. Nápomocen mu byl Richard Feuereisel (tehdejší předseda HC 1946 Praga), který jako jediný podal pomocnou ruku začínajícímu klubu. Jiří oslovil své bývalé spoluhráče z ostatních klubů, kteří již nepůsobili v extraligových týmech (až na dvě výjimky Jiřího Trávníka a Richarda Kotrče), ze kterých se vytvořilo historicky první družstvo mužů v klubu President ve složení: Jiří Trávník, Richard Kovář, Richard Feuereisel, Oldřich Svoboda, David Kříženecký, Daniel Kříženecký, Jiří Zabloudil, Georgis Pataridis, Michal Šimáček, Čeněk Müller, Petr Jandík, Radovan Kohout, Petr Kohout, Richard Kotrč, Jiří Hlaváč, Petr Linhart, Tomáš Soukup. Michal Soukup, Jaroslav Albrecht, kteří byli prvními členy klubu President společně s Ivanou Trávníkovou (bývalou hráčkou Slavoje Vyšehrad), která se stala organizačním pracovníkem klubu. Tento tým postoupil hned v prvním ročníku jasným vítězstvím z II. ligy do nejvyšší soutěže.


Extraliga?

Nemalou překážku před nově vzniklý klub, který postoupil do nejvyšší soutěže, postavilo vedení ČSPH, když udělalo změnu v pravidlech pro působení v Extralize. Změna se týkala podmínky, že každý extraligový tým musí mít v soutěžích přihlášena 2 mládežnická družstev. Mládežnická družstva v té době klub působící první rok neměl. Předseda Jiří Trávník spoléhal, že žádost o roční výjimku bude kladně vyřízena. Bohužel se tak nestalo 🙁  Nastal obrovský problém, kde sehnat děti, které neměl a nezklamat družstvo mužů, které se těšilo z  postupu do nejvyšší soutěže. Bohužel, možná bohudík, jsme tuto šanci nedostali 🙂 Velkým štěstím bylo seznámení se s kroužkem pozemního hokeje při ZŠ Jílovská, který v té době trénoval Dušan Hrazdíra. Po domluvě přešel celý kroužek pod klub President a muži tak mohli díky jeho vstřícnému jednání postoupit do Extraligy. Postupem času do klubu díky náborům přišly další děti a klub se začal rozrůstat. Dnes je zapojen do soutěží všech kategorií a nejstarší z našich odchovanců,  hrají v družstvu mužů a vedou si velice dobře Radek Kolanda, Roman Kolanda, Vojta Kolář, Tomáš Koucký, Marek Trávník, Jakub Trop, Daniel Hakl, Jakub Rychetník, Jakub Kouřimský, Jan Rychetník,…


Trenéři

Od založení klubu trénoval všechna družstva zakladatel klubu, který souběžně hrál za družstvo mužů a vedl některá utkání jako rozhodčí. Po nějaké době začalo být fungování jednoho trenéra neúnosné a nezvladatelné. Proto bylo postupně osloveno několik lidí, kteří nám začali pomáhat. Za 20 let působení klubu se jich u nás vystřídala na postu trenéra pěkná řádka: Magdalena Haltuchová, Adéla Troníčková, Filip Neusser, Alexandra Havlíková, Blanka Tomsová, František Jaroš, Zuzana Selingerová, Alena Skořepová, Filip Jaroš, Martin Sitár, Ondra Blažek, Věra Jakešová, Jiří Musil, Michal Toms a v neposlední řadě Hanka Kolářová, která na postu trenérky působila 7 let, Petr Kopecký, který v pozici trenéra byl neuvěřitelných 11 let a dále Miroslav Ludvík, trenér mužů, který udělal s naším mužstvem velký kus práce. Pod jeho vedením se umístili na historicky nejlepším 2. místě v extralize. Za vstřícnost a čas, který obětovali našemu klubu, děkujeme.

Dnes má klub pro každé družstvo dva trenéry a několik trenérů v kroužcích pozemního hokeje na základních školách. Všichni se snaží věnovat dětem svůj volný čas a stále se vzdělávat. II. trenérskou třídu má 7 trenérů a III. trenérskou třídu má 6 trenérů našeho klubu. Pravidelně se účastní školení organizovaných ČSPH. Jejich jména si můžete přečíst v adresáři klubu „Kontakty“ Všem současným trenérům patří dík za jejich práci a za čas strávený na soustředěních, příměstských táborech, trénincích, zápasech, ale i za čas, který věnují přípravám 🙂


Kroužky

V roce 2010 byl založen Hankou Kolářovou první kroužek pozemního hokeje při ZŠ Filosofská, který 4 roky trénovala. Díky její chvályhodné práci přešlo do klubu 10 dětí. V roce 2014 převzal trénování kroužku Radek Kolanda a Rudolf Ševčík, oba trenéři s II. trenérskou třídou. Další kroužek, který jsme letos založili je u ZŠ Smolkova. Povede ho Petr Troníček a Rudolf Ševčík, oba trenéři s II. trenérskou třídou. Petr je ještě držitelem Certifikátu Coach FIH (International Hockey Federation) Hockey Academy Level 3, tedy trenér s nejvyšším trenérským hokejovým vzděláním v ČR.


Rodiče

Velká chvála patří Romanovi Kolandovi st., který nejen že do klubu přivedl své tři syny, ale i pomáhá po celou dobu působení klubu vždy tam, kde je třeba. Dnes je vedoucím družstva mužů a dorostu. A dále dalším rodičům, kteří aktuálně fungují jako vedoucí týmů. Tereze Ševčíkové (vedoucí benjamínků a přípravek), Pavlovi Bartošovi (vedoucímu mladších žáků) Markétě Šimkové (vedoucí starších žáků). Díky, díky, díky. Poděkování také patří rodičům za jejich vstřícnost a pomoc na turnajích a při dalších aktivitách klubu.


Klubové aktivity

SOUSTŘEDĚNÍ

Každým rokem je pořádáno poslední týden v srpnu soustředění pro všechny mládežnické kategorie dohromady a všichni se na něj každý rok těšíme. Toto seskupení dětí se velice osvědčilo, protože se v klubu znají navzájem a to od mini benjamínků až po dorostence. Naše soustředění jsme si užili od založení klubu na těchto místech:

 • 1999 Plasy, Pension Vlaštovka
 • 2000 Plasy, Pension Vlaštovka
 • 2001 Rumburk, Pension Zátiší u Rumburku
 • 2002 Jiřetín pod Jedlovou, Hotel Slovan
 • 2003 Jiřetín pod Jedlovou, Hotel Slovan
 • 2004 Jiřetín pod Jedlovou, Hotel Slovan
 • 2005 Jiřetín pod Jedlovou, Hotel Slovan
 • 2006 Jiřetín pod Jedlovou, Hotel Slovan
 • 2007 Kořenov, Luční chata
 • 2008 Liblín, Sportovní areál Berounka
 • 2009 Kolín, Ubytovna Brankovická
 • 2010 Doksy, Rekreační středisko Termit 25
 • 2011 Benecko, Hotel Star
 • 2012 Žacléř, Rekreační zařízení Bret
 • 2013 Žacléř, Rekreační zařízení Bret
 • 2014 Žacléř, Rekreační zařízení Bret
 • 2015 Žacléř, Rekreační zařízení Bret
 • 2016 Žacléř, Rekreační zařízení Bret

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

 • 2013 Hřiště na Zeleném pruhu
 • 2014 Areál Na Šancích
 • 2015 Areál Na Šancích
 • 2016 Areál Na Šancích

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Od roku 2005 pořádáme pravidelně pro naše děti i děti našich dospělých hráčů mikulášskou nadílku.

 

MEZINÁRODNÍ TURNAJE

Naše mládežnická družstva se se pravidelně zúčastňovala od roku 2007 do roku 2012 turnaje v lázeňském městě Bad Kreuznach, v klubu VfL Bad Kreuzanch. Tohoto turnaje byly děti účastny díky obětavé práci manželů Kolářových, Jarky Veselé, Martiny Vybíralové, Kateřiny Al-Amelové, Veroniky Rýcové a dalších rodičů zúčastněných dětí, kterým za to patří veliký dík 🙂

V roce 2015 se družstva  mini benjamínků, benjamínků a přípravky zúčastnila mezinárodního turnaje v německém Falkensee. Děkujeme trenérům Radkovi Kolandovi, Jakubovi Tropovi, Romanovi Kolandovi a Rudovi Ševčíkovi a rodičům, kteří byli nápomocní organizaci na místě Petrovi Troníčkovi, Lukášovi Benátčanovi, Petrovi Šrámkovi, Tereze Ševčíkové, Pavle Kučerové, Marii Gilíkové a Janě Rambouskové.