Platby

Příspěvky

členské příspěvky klubu
(zaplatit do konce února; září)
2000,-Kč
pololetí
příspěvky kroužku
(zaplatit do konce února; září)
900,-Kč
pololetí
členský příspěvek nehrajících členů
(zaplatit do konce února)
300,-Kč
rok

Příspěvky

členské příspěvky klubu   2000,-Kč / pololetí (zaplatit do konce února; září)

příspěvky kroužku   900,-Kč / pololetí (zaplatit do konce února; září)

členský příspěvek nehrajících členů   300,-Kč / rok (zaplatit do konce února)

Komerční banka

19-9203060207/0100

Variabilní symboly

11    členské příspěvky klubu
22    členské příspěvky kroužku
33    soustředění
44    příměstský tábor
55    klubové oblečení

Specifický symbol

 rodné číslo člena

Scroll to top