Platby

 

Příspěvky

členské příspěvky klubu   2000,-Kč / pololetí (zaplatit do konce února; září)

příspěvky kroužku   900,-Kč / pololetí (zaplatit do konce února; září)

členský příspěvek nehrajících členů   300,-Kč / rok (zaplatit do konce února)

 

Komerční banka: 19-9203060207/0100

Variabilní symbol

11    členské příspěvky klubu

22    členské příspěvky kroužku

33    soustředění

44    příměstský tábor

55    klubové oblečení   

Specifický symbol: rodné číslo